x

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Последна актуализация: 18 октомври 2019 г.

KanariTours е онлайн услуга, която позволява на потребителите си да търсят, намират и резервират екскурзии и атракции на Канарските острови. KanariTours предлага разнообразие от туристически обиколки, билети и услуги (продукти), предоставени от трети доставчици и организатори.

Термините “ние”, “нас”, “наши” и “KanariTours” се отнасят до KanariTours и/или нашите филиали. Терминът “Вие” се отнася до клиента, който посещава уебсайта и/или допринася за съдържанието.

Този уебсайт и продуктите, предоставени на него, ви се предлагат при условие, че приемете без изменения всички условия посочени по-долу (общо споразумение). С достъпа или използването на този уебсайт по какъвто и да е начин, вие се съгласявате да сте обвързани със споразумението и да потвърдите, че сте прочели и разбрали неговите условия. Моля, прочетете споразумението внимателно, тъй като то съдържа информация относно вашите законни права и ограничения на тези права, както и раздел относно приложимото право и юрисдикцията на споровете. Ако не приемете всички тези условия, моля, не използвайте този уебсайт. При всяка резервация на събитие, лицето, което извършва резервацията, се счита, че е приело това споразумение от името на посочените в резервацията лица.

В бъдеще ние можем да направим промени по споразумението и вие разбирате и се съгласявате, че продължителният достъп или използването на този уебсайт след такава промяна означава, че приемате актуализираното или измененото споразумение. Ще отбележим датата, на която последно бяха направени корекции в споразумението в горната част на тази страница, а всички корекции ще влязат в сила след публикуването. Ще уведомим нашите членове за съществени промени в настоящите общи условия, като изпратим известие до имейл адреса, предоставен при регистрацията или чрез поставяне на известие на нашия уебсайт. Уверете се, че периодично се връщате на тази страница, за да прегледате най-актуалната версия на споразумението.

Използване на уебсайта:

Като условие за използването на този уебсайт, вие гарантирате:

1) Цялата предоставена от Вас информация е вярна, точна, актуална и пълна,

2) Трябва да сте навършили 16 години, за да регистрирате профил в нашия уебсайт. KanariTours не събира информацията за лица на възраст под 16 години.

Освен това вие гарантирате че имате пълна власт и пълномощия да сключите настоящото споразумение, като по този начин няма да нарушите друго споразумение, на което сте страна.

Ние запазваме правото си по наше усмотрение да откажем достъп на всеки до този уебсайт и услугите, които предлагаме, по всяко време, по каквато и да е причина, включително и не само, за нарушаване на това споразумение.

При достъпа до или използването на уебсайта, може да бъдете изложени на съдържание, което е обидно, неприлично, неточно, неприемливо или по друг начин неподходящо. KanariTours не одобрява такова съдържание и не може да гарантира точността му. Следователно, вие имате достъп и използвате сайта на свой собствен риск.

Декларация за поверителност:

KanariTours вярва в защитата на личните ви данни но при определени обстоятелства може да разкрием информация за вас на трети страни, ако преценим по наше усмотрение, че това е необходимо.

1) Защита на системите, активите, служителите, членовете и клиентите на KanariTours.

2) Гарантиране целостта и функционирането на нашия бизнес и системи.

3) Съобразяване с легитимни и изпълними искания на правителството, призовки или съдебни разпореждания.

Можем да изберем да се съобразим или да пренебрегнем тези искания или поръчки по наше усмотрение. Правото на KanariTours да разкрива информацията за потребителския профил (напр. име, имейл адрес и т.н.),включително IP адрес и информация за трафика, история на ползване и публикувано съдържание, имат предимство пред всякакви противоречащи си термини в декларацията за поверителност на KanariTours.

Забранени на уебсайта дейности:

Съдържанието и информацията на този уебсайт (включваща съобщения, данни, информация, текст, музика, звук, снимки, графики, видео, карти, икони, софтуер, код или друг материал), са наша собственост. Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, извършвате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни, прехвърляте или продавате или препродавате всякаква информация, съдържание, софтуер, продукти или услуги, получени от или чрез този уебсайт. Всяко друго използване на съдържанието на KanariTours.com изисква предварителното писмено разрешение от KanariTours.

Потребителски акаунти:

Трябва да създадете профил и да предоставите информация за себе си, за да използвате някои от функциите на уебсайта. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на акаунта и идентификационните данни за вход. Вие също отговаряте за всички дейности, които се случват във връзка с вашия акаунт. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяка неразрешена употреба (злоупотреба) на вашия акаунт.
Вашият акаунт е само за ваше лично, нетърговско ползване. Не можете да се представяте за друг човек, да създадете сметка за друг освен себе си, да предоставите друг имейл адрес, различен от вашия или да създадете няколко профила.

Запазваме си правото да можем да прекратим Вашата сметка или възможността да използвате уебсайта изцяло или частично по наше усмотрение, по каквато и да е причина и без предупреждение или отговорност от какъвто и да е вид. Всяко такова прекратяване или спиране може да ви попречи да получите достъп до вашия профил, уебсайта, вашата информация или всяка друга свързана информация с уебсайта.

Електронни съобщения

KanariTours често изпраща реклама за различни продукти които се предлагат с отстъпки чрез електронни съобщения(имейли). Можете да прекратите тази кореспонденция по всяко време, като изпратите имейл на unsubscribe@KanariTours.com.

Продукти и резервиране на резервации

Когато правите резервация за продукт чрез уебсайта, вие потвърждавате, че приемате практиките, описани в нашата Декларация за поверителност и това Споразумение. Освен това Вие гарантирате, че сте навършили 18 години, че притежавате законовата власт да сключвате настоящото споразумение, да използвате този уебсайт, да резервирате продукта и цялата информация която предоставяте, да е вярна и точна. Освен това се съгласявате, че ще използвате функцията за резервиране на този уебсайт, за да направите само легитимни резерви за вас или за други лица, за които сте законно упълномощени да действате.
KanariTours не е туристическа агенция и не предоставя или притежава транспортни услуги, настаняване, екскурзии или други събития. Въпреки че KanariTours показва информация за екскурзии, предлагани от трети страни доставчици, такива действия по никакъв начин не предполагат, не предлагат или представляват спонсорство или одобрение на KanariTours на трети страни доставчици или каквато и да било принадлежност между KanariTours и трети страни. Потребителите на KanariTours могат да оценяват конкретни преживявания, базирани на собствения си опит но KanariTours не отговаря или одобрява тези оценки.KanariTours не носи отговорност за точността или пълнотата на информацията, която е получена от доставчици и трети страни и показва на своя уебсайт.

Ако направите резервация за екскурзия чрез уебсайта, вие се съгласявате да прегледате и да се обвържете с условията на доставчика. Вашите взаимоотношения с доставчици и трети страни са на ваш собствен риск. KanariTours няма да носи отговорност за актове, пропуски, грешки, представяния, гаранции, нарушения или небрежност на трети страни или за телесни повреди, смърт, имуществени щети или други щети или разходи, произтичащи от вашите взаимодействия с трети лица – доставчици на туристически продукти.

Този уебсайт може да ви свърже със сайтове на доставчици или други уебсайтове, които KanariTours не контролират. За повече информация, моля, направете справка в секцията “Връзки към сайтове на трети страни” по-долу.

Промяна или изменение на вашата резервация

Всички заявки за промени в резервацията ви трябва да бъдат насочени към екипа за обслужване на клиенти на KanariTours. Вижте раздела “Плащане и анулиране” по-долу за допълнителна информация относно отмяната на резервация.
KanariTours не начислява такса за промяна на датите на резервация, стига заявката да е получена от нашия екип за обслужване на клиенти повече от един (1) ден преди потвърдената ви дата на събитието.
Не е възможно да промените специално събитие, театър или билет за шоу. Продажбите на тези билети са окончателни и не могат да бъдат променени, след като първоначалната ви покупка бъде потвърдена.
Всички останали искания за промяна на датите и изменения са предмет на наличност от нашите доставчици; KanariTours не може да гарантира успеха на всяка заявка за промяна на датите.
Ако направите покупка с помощта на промоционален код на KanariTours или ако приемете отстъпка или специална оферта по време на процеса на плащане с Канари Турс, можете да обезсилите своята отстъпка или цена за специална оферта. KanariTours може да реши, по свое усмотрение, да спази отстъпката ви или ценообразуването на специална оферта, ако направите промяна след покупката. Въпреки това, KanariTours си запазва правото да анулира вашите отстъпки или ценообразуване за специални оферти, ако направите промени в потвърдения маршрут.
Понякога нашите доставчици на услуги правят промени в датите на екскурзията, цените, възрастовите изисквания и други характеристики. В резултат на това KanariTours си запазва правото да прекрати, промени или замени всяка услуга, обиколка, билет или продукт, който сте резервирали на този уебсайт, по всяко време по някаква причина. В такива случаи, ако не сте доволни от предлаганите алтернативи, имате право на пълно възстановяване на първоначалната покупна цена. Независимо от горното, когато сме предварително информирани от нашите агенти, доставчици на услуги за значителна промяна на резервация и / или на обиколка, продукт или събитие, полагаме всички разумни усилия, за да уведомим потребителя, туристически агент и / или дистрибутор, по целесъобразност, за да измени или повторно издаде резервацията, когато е възможно.

Ценообразуване

Цените, посочени на сайта, са на човек, освен ако не е посочено друго.
Цените се базират на местната тарифа по време на цитиране, преобразувана по преобладаващия валутен курс, определен от KanariTours.

Цитираните цени подлежат на промяна без предизвестие, докато резервацията не бъде потвърдена.

Освен ако не е посочено друго, цените не включват местни данъци или такси за ползване.

Цените не включват съвети / бонуси за туроператори, шофьори или местни водачи; Всякакви напитки или храни, които не са изрично посочени в “Допълнителни” на продуктовите страници на уебсайта.

Плащания и анулации

Когато резервирате продукт чрез уебсайта, KanariTours събира данните Ви за плащане и обработва плащането ви, както е описано по-долу в “Обработка на плащанията”. KanariTours приема плащания чрез различни платежни процесори като PayPal и приема следните кредитни карти: Mastercard, Visa, American Express, Discover. Няма такса за обработка на плащания по кредитни или дебитни карти. Плащането ще бъде посочено като “KanariTours” в извлечението по кредитната или дебитната карта.
Немогат да бъдат възстановени плащания след започването на обиколка или пакет, храна или други използвани услуги.

Заличаването на резервация с KanariTours може да доведе до начисляване на такси от страна на KanariTours, както е посочено по-долу. Допълнителните такси могат да се събират от отделния доставчик или от туроператора (за подробности вижте Вашия Ваучер). При анулиране на резервация ще бъдете уведомени по имейл или телефон.

Събитие, атракция, театър, шоу или купон
Не подлежат на анулиране при никакви обстоятелства.
Карта за подарък
не подлежат на анулиране при никакви обстоятелства.
Други туристически продукти и услуги
Ако анулирате в рамките на 2 дни, няма такса за анулиране.
Стойността на транзакцията може да бъде обложена с данъци, чуждестранни транзакции, обмен на валута или други такси. Вашата банкова или кредитна или дебитна карта може да преобразува плащането в местна валута и да начисли такси, което води до разлики между сумата, показана на уебсайта, както и окончателната сума, начислена на вашата банкова сметка или на кредит или дебит Карта. Моля, свържете се с банката си ако имате въпроси относно приложените такси.

Обработка на плащанията

Съгласно това споразумение услугите за обработка на плащания за услуги, закупени на този сайт, се предоставят от KanariTours.com.

Частни екскурзоводи

KanariTours предоставя на клиентите информация за частни екскурзоводи в много дестинации. Частните екскурзоводи са независими изпълнители, а не агенти или филиали на “Канари Турс”. Използването на частни екскурзоводи е на ваш личен риск.
Клиентите са отговорни за директната работа с частни екскурзоводи по време на екскурзията.

Само за членове на KanariTours

KanariTours предлага отстъпки и ограничени във времето промоции, известни като “Сделки само за членове”, за регистрирани свои потребители.
Ако анулирате или изменяте такава промоция няма такса за анулиране.

Ваучери от KanariTours

Ще получите персонализиран ваучер от “Канитари” (“ваучер”) за всяка екскурзия, събитие или услуга, които сте резервирали.
Трябва да предоставите оригиналния автентичен ваучер от KanariTours на съответния доставчик на услуги. Резервацията ви ще е невалидна без представяне на валиден Ваучер от KanariTours.

В много случаи ще трябва да представите валиден документ за самоличност и да подпишете ваучера от KanariTours. Това е с цел идентифициране и ни помага да предотвратим измами.

Sертификати за подаръци могат да бъдат получени само на уебсайта на KanariTours.com. Всички продажби на сертификати за подаръци са окончателни. Сертификатите за подаръци не се възстановяват. KanariTours не носи отговорност за откраднати или загубени сертификати за подаръци.
Сертификатите за подаръци KanariTours могат да бъдат осребрени само на уебсайта на KanariTours.com. Сертификати за подаръци могат да бъдат използвани за всеки продукт, предлаган на сайта на KanariTours.com. KanariTours си запазва правото да анулира получените с цел измама подаръчни сертификати.

Сертификатите за подарък KanariTours остават валидни, докато цялата стойност не бъде използвана или изтече срокът на валидност.

Ако стойността на елементите, които резервирате, е по-голяма от Вашия сертификат за подарък, можете да платите остатъка с помощта на приемлива кредитна или дебитна карта. Ако стойността е по-малка от Вашия сертификат за подарък, ние ще запазим салдото в нашата база данни, за да го използвате в друг случай. Обърнете внимание, че вашият ваучер за подаръци, включително неизползваното салдо, изтича две години след датата на издаване.

Нашата отговорност

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ СЕКТОР ВНИМАТЕЛНО. Тази част ограничава отговорността на KanariTours към вас за въпроси, които могат да възникнат във връзка с използването на този уебсайт. Ако не разбирате условията в този сектор, моля консултирайте се с адвокат преди да използвате услугите на този сайт.
ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ОПИСАНИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ, МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ГРЕШКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕТОЧНА НАЛИЧНОСТ И ГРЕШКИ В ЦЕНИТЕ. В допълнение, KanariTours изрично си запазва правото да коригира всякакви налични неточности и ценови грешки при резервации направени при неправилна цена.

Доставчици и трети страни предоставящи продукти или други услуги на този сайт са независими изпълнители и не са агенти или служители на KanariTours. KanariTours не носи отговорност за действия, грешки, пропуски, декларации, гаранции, нарушения, небрежност или неправомерно поведение от тези доставчици или частни екскурзоводи.
KanariTours не носи отговорност за КАКВИТО И ДА са телесни повреди, смърт, ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО, или други щети или разходи, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШЕТА РЕЗЕРВАЦИЯ НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА представена на сайта. KanariTours не носи отговорност и за ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ, пропуски, закъснения.

KanariTours не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, наказателни, временни, специални, екзекутивни или последващи щети (включително без да се ограничава до загуба на данни или информация или разходи за осигуряване на субсидии или услуги), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, РЕЗЕРВИРАНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ.

Ако KanariTours са отговорни за каквiто и да е загуби или щети, които произтичат от или по какъвто и да е начин са свързани с използването на нашият уеб сайт или вашите резервации или използването на продукти или услуги, предоставени чрез нашия уебсайт, Пасивите в никакъв случай няма да надвишават, като цяло, по-голямата от сто евро (100 евро) ,

Ограничението на отговорността отразява разпределението на риска между страните. Ограниченията, посочени в този раздел, ще оцелеят и ще се прилагат, дори ако е установено, че ограниченото средство за защита, посочено в тези условия, е проваляло основната му цел. Ограниченията на отговорността, предоставени в тези условия, се използват в полза на KanariTours.

Вашата отговорност

Вие се съгласявате да освободите KanariTours и всички техни служители, директори, служители и агенти от всякакви искове, искания, производства, разследвания, загуби, щети, глоби, Такси, разноски, разходи и всякакви други задължения от всякакъв вид и естество, включително, но без да се ограничават до разумни правни и счетоводни такси, произтичащи от или свързани с:
Вашето нарушение на това Споразумение или документите, посочени тук;
Използването на този уебсайт;
Резервацията или използването на продукти, получени чрез този уебсайт; или
Вашата небрежност или умишлено неправомерно поведение.

Забележки за авторски права и търговски марки

Цялото съдържание на този уебсайт е: © 2017 KanariTours. Всички права запазени. KanariTours не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, управлявани от страни, различни от KanariTours. Всички други имена или лозунги на продукти или услуги, изложени на този уебсайт, са регистрирани и / или обичайни търговски марки на KanariTours, Inc. и / или неговите доставчици или лицензодатели и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани изцяло или частично без Предварителното писмено разрешение на KanariTours или на съответния притежател на запазена марка. В допълнение, външността и усещането на този уебсайт, включително всички заглавки на страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове, е услугата, търговската марка и / или търговската рокля на KanariTours и може да не се копират, имитират или използват изцяло или по- Отчасти без предварителното писмено разрешение на KanariTours. Всички други търговски марки, регистрирани търговски марки, имена на продукти и имена на фирмите или лога, споменати в този уебсайт, са собственост на съответните им собственици. Позоваването на продукти, услуги, процеси или друга информация, по търговско наименование, търговска марка, производител, доставчик или по друг начин не представлява или не предполага одобрение, спонсорство или препоръка от KanariTours.

Настоящото Споразумение (и всички други условия, посочени тук) представлява цялото споразумение между вас и KanariTours по отношение на този уебсайт и замества всички предишни или едновременни комуникации и предложения, независимо дали са електронни, устни или писмени. Печатна версия на настоящото споразумение и всяко известие в електронна форма са допустими в съдебни или административни производства, основани или свързани с настоящото споразумение в същата степен и при същите условия като другите бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в Отпечатана форма.

Фалшивите имена на фирми, продукти, хора, знаци и / или данни, споменати в този уебсайт, не са предназначени да представляват реално лице, компания, продукт или събитие.

Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Връзка с нас

Канари Турс
38660 Ул. Суарез 13
Арона, Тенерифе, Испания


Back to top